This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
PHP

We provide webhosting for thousands of domains.
Transfer your domains to us and join our satisfied customers.

Domains from 5,99€. Renewal for the same price.

Webhosting

Support

FAQ

Others

HOTLINE  
0907 992 728
0948 416 665
E-MAIL support
support@exohosting.com
ICQ support
213 057 503
ONLINE support

Mo-Fr: 08:00-20:00
Sa-Su: 10:00-18:00

Economy

Mo-Fr: 08:00-16:30

Free transfer of .sk domain

If you transfer your domain to us, we pay transfer fee for you.

 

PHP – verzia 5.2.x , 5.3.x, 5.4.x a 5.5.x ( možnosť nastaviť v Control paneli )

Na našich serveroch je možné prevádzkovať php dvomi spôsobmi ( možnosť nastaviť v Control paneli ) : suPHP a FastCGI

Obe metódy majú svoje výhody aj nevýhody. V prospech suPHP hovorí napríklad okamžitá zmena v php.ini. Pre FastCGI je to napríklad možnosť použitia tzv. Opcode cache. K dispozícii je Xcache alebo APC .

Nastavenia PHP

Môžte zmeniť akékoľvek nastavenie v php.ini (nájdete ho v FTP priestore domény, v adresári /conf ). Samozrejme parametre v záujme ochrany stability a výkonu servera sú ešte kontrolované na úrovni systému.

Tieto sú:

  • memory_limit,
  • max_execution_time,
  • max_input_time.
Ostatné je možné meniť podľa potreby ( pozor na neodborné zásahy, môžu mať za následok až znefunkčnenie stránky ).

Počet procesov : 15
Počet odoslaných emailových správ:
500 / hodinu (na požiadanie je možnosť navýšiť počet e-mailov. Za neoprávnený nárok však považujeme napr. “ Mám kúpenú databázu e-mailov, ich užívatelia súhlasili so zasielaním správ. “, a pod.
Memory limit: systémom je obmedzený na 300MB, no každý načítaný modul znižuje dostupnú pamäť, preto odporúčame mať aktívne len tie moduly, ktoré naozaj používate. Zoznam nainštalovaných modulov. V prípade, že v php.ini nemáte daný modul, môžte ho jednoducho doplniť – extension=nazov_modulu.so, prípadne kontaktujte našu zákaznícku podporu.

 Názov moduluExterný odkaz
  ioncubeloader http://www.ioncube.com/USER-GUIDE.pdf
  bcmath http://php.net/manual/en/book.bc.php
  ctype http://php.net/manual/en/book.ctype.php
  curl http://php.net/manual/en/book.curl.php
  date http://php.net/manual/en/function.date.php
  dbase http://php.net/manual/en/book.dbase.php
  dom http://php.net/manual/en/book.dom.php
  exif http://php.net/manual/en/book.exif.php
  ffmpeg http://ffmpeg.org/ffmpeg.html
  fileinfo http://php.net/manual/en/book.fileinfo.php
  filter http://php.net/manual/en/book.filter.php
  ftp http://php.net/manual/en/book.ftp.php
  gd http://php.net/manual/en/book.image.php
  geoip http://php.net/manual/en/book.geoip.php
  gettext http://php.net/manual/en/book.gettext.php
  haru http://php.net/manual/en/book.haru.php
  hash http://php.net/manual/en/book.hash.php
  html_parse http://pecl.php.net/package/html_parse
  http http://php.net/manual/en/book.http.php
  iconv http://php.net/manual/en/book.iconv.php
  imagick http://php.net/manual/en/book.imagick.php
  imap http://php.net/manual/en/book.imap.php
  json http://php.net/manual/en/book.json.php
  libxml http://php.net/manual/en/book.libxml.php
  mailparse http://php.net/manual/en/book.mailparse.php
  mbstring http://php.net/manual/en/book.mbstring.php
  mcrypt http://php.net/manual/en/book.mcrypt.php
  memcache http://php.net/manual/en/book.memcache.php
  memcached http://php.net/manual/en/book.memcached.php
  mhash http://php.net/manual/en/book.mhash.php
  mime_magic http://php.net/manual/en/book.mime-magic.php
  mongo http://php.net/manual/en/book.mongo.php
  mssql http://php.net/manual/en/book.mssql.php
  mysql http://php.net/manual/en/book.mysql.php
  mysqli http://php.net/manual/en/book.mysqli.php
  openssl http://php.net/manual/en/book.openssl.php
  pcre http://php.net/manual/en/book.pcre.php
  PDO http://php.net/manual/en/book.pdo.php
  pdo_mysql http://php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.php
  pdo_pgsql http://php.net/manual/en/ref.pdo-pgsql.php
  pdo_sqlite http://php.net/manual/en/ref.pdo-sqlite.php
  pgsql http://php.net/manual/en/book.pgsql.php
  Phar http://php.net/manual/en/book.phar.php
  posix http://php.net/manual/en/book.posix.php
  ps http://php.net/manual/en/book.ps.php
  radius http://php.net/manual/en/book.radius.php
  rar http://php.net/manual/en/book.rar.php
  Reflection http://php.net/manual/en/book.reflection.php
  session http://php.net/manual/en/book.session.php
  SimpleXML http://php.net/manual/en/book.simplexml.php
  soap http://php.net/manual/en/book.soap.php
  sockets http://php.net/manual/en/book.sockets.php
  SPL http://php.net/manual/en/book.spl.php
  SQLite http://php.net/manual/en/book.sqlite.php
  standard http://php.net/manual/en/book.spl.php
  stats http://php.net/manual/en/book.stats.php
  suhosin http://www.hardened-php.net/suhosin/configuration.html
  tidy http://php.net/manual/en/book.tidy.php
  tokenizer http://php.net/manual/en/book.tokenizer.php
  uploadprogress http://php.net/manual/en/session.upload-progress.php
  wddx http://php.net/manual/en/book.wddx.php
  xmlreader http://php.net/manual/en/book.xmlreader.php
  xmlwriter http://php.net/manual/en/book.xmlwriter.php
  xmlrpc http://php.net/manual/en/book.xmlrpc.php
  xml http://php.net/manual/en/book.xml.php
  xsl http://php.net/manual/en/book.xsl.php
  zip http://php.net/manual/en/book.zip.php
  zlib http://php.net/manual/en/book.zlib.php